Stationära högtryckstvättar

Stationära högtryckstvättar – en bas, flera användningsplatser. Kärchers stationära högtryckstvättar är lämpliga i alla situationer där det är nödvändigt att rengöra och desinficera flera områden på ett platsbesparande sätt.

Kärcher  Hetvattentvättar

Hetvattentvättar

Stationära högtryckstvättar med olje- eller gasvärmare rengör med hetvatten och ånga. Högsta säkerhet garanteras inte bara av den automatiska tryckavlastningen.

Kärcher  Kallvattentvättar

Kallvattentvättar

Dessa stationära högtryckstvättar har inget eget uppvärmningssystem, utan klarar en ingående vattentemperatur upp till 85°C. Speciellt platsbesparande vid användning med ett spolrör.

Kärcher  Värmebooster

Värmebooster

Den elektriska genomströmningsvärmaren är fördelaktig om varmvatten saknas eller om olje- eller gasuppvärmning inte tillåts.