Värmebooster

Den elektriska genomströmningsvärmaren är fördelaktig om varmvatten saknas eller om olje- eller gasuppvärmning inte tillåts.

0 produkter
Kärcher