Rengöring av stengodsklinker

Stengodsklinker är en vacker och mycket populär golvbeläggning som utmärker sig genom sina robusta och halksäkra egenskaper samt sin mycket låga fuktabsorptionsförmåga. Nuförtiden är det svårt att tänka sig golvbeläggningar som inte använder stengodsklinker, med tanke på hur modern och säker den är.

Cleaning fine stoneware tiles with Kärcher cleaning machines

Robust och halksäker golvbeläggning

Stengodsklinker är en vacker och mycket populär golvbeläggning som utmärker sig genom sina robusta och halksäkra egenskaper samt sin mycket låga fuktabsorptionshastighet. Denna typ av golvbeläggning finns i många varianter och färger, vilket gör att den passar i olika typer av byggnader – inklusive verkstäder, storkök, tankstationer, korridorer, hotellobbyer och järnvägsplattformar. Nuförtiden är det svårt att tänka sig golvbeläggningar som inte använder stengodsklinker, med tanke på hur modern och säker den är.

Stengodsklinkern består av ett behandlat, homogent lermaterial. Den spraytorkade massan pressas under högt tryck, bränns vid en temperatur över 1200 °C och sintras kraftigt i processen. Detta ger en särskilt hård golvbeläggning med mycket fasta egenskaper och en mycket låg vattenabsorptionskapacitet (mindre än 0,5 % i vikt), vilket innebär att det också kan användas utomhus – vatten kan inte ackumuleras i plattan, därför är det mycket sällsynt att delar lossnar, även vid minusgrader. Det finns olika typer av stengodsklinker: Ytbehandlade plattor (borstade, grovt polerade eller polerade) och obehandlade plattor med en texturerad eller naturlig yta.

Fine stoneware tiles
Microporous surface of fine stone

Eftersom alla dessa stengodsklinker har en mikroporös yta kan de även penetreras av mycket små smutspartiklar. Denna penetration kan förvärras om man använder rengöringsmedel som innehåller tensider. Tensider minskar vattnets ytspänning, vilket gör det lättare för föroreningar och smutspartiklar som är lösta i vattnet att tränga in i de fina porerna. Tensidrester på ytan gör också så att materialet snabbare blir nedsmutsat igen.

Kärcher roller technology for cleaning fine stone

Det resulterar i gråfärgning, en stor utmaning för golvrengöring. Kraven på renlighet, värdebevarande och halkskydd kan endast uppfyllas med hjälp av lämpliga rengöringsmedel och rengöringsdukar av mikrofiber som avlägsnar smutsen från ytstrukturen.

Cleaning fine stone with Kärcher scrubber driers

Rengöring med kombiskurmaskiner

Användning av kombiskurmaskiner rekommenderas för rengöring av verkstadsgolv. Rengöringsmedlet doseras i vattnet från färskvattentanken, eller så blandar man vattnet och rengöringsmedlet i förväg. Denna blandning, rengöringsvattnet, transporteras till skurhuvudet och matas ut på golvet via borstsystemet. I kombination med anläggningstrycket från borstarna tar detta bort smutsen. Den efterföljande sugrampen samlar upp det smutsiga vattnet och matar in det i avloppstanken.


Rätt modell: Kombiskurmaskinens fördelar

Vid maskinrengöring har rondellvalsen med mikrofibervals visat sig vara särskilt effektivt eftersom valsarna samverkar med sopning i förväg och är självrengörande. Men man kan även rengöra med hjälp av rondeller.

I slutänden handlar allt om hastigheten

När det gäller att få bästa möjliga rengöringsresultat på stengodsklinker är varvtalet hos mikrofibervalsen avgörande (400–1100 varv/min beroende på typ av kombiskurmaskin). Det beror på att den höga hastigheten innebär att smutsen kastas av i stället för att fastna på mikrofibervalsarna. Som ett resultat blir de självrengörande och kan hålla en konsekvent hög rengöringseffektivitet. Dessutom behöver man inte genomföra den tidskrävande processen att rengöra mikrofibervalsarna efter avslutad rengöring. Istället är det tillräckligt att skölja dem under en vattenkran. Låt mikrofibervalsarna torka utanför maskinen för att förhindra att obehaglig lukt uppstår.

Underhållsrengöring av stengods

Underhållsrengöring med valsskurmaskin

För mekanisk underhållsrengöring appliceras tensidfritt rengöringsmedel för stengodsklinker (0,5–3 %) jämnt med kombiskurmaskinen med mikrofibervalsar, arbetas in i plattorna varefter den upplösta smutsen sugs upp som en del av samma process (enstegsmetod). Valsarna behöver inte sköljas med rent vatten. Denna rengöringsprocedur rengör även fogarna noggrant. Vid underhållsrengöring av mindre ytor och rengöring av svåråtkomliga ställen rekommenderar vi extra små och kompakta kombiskurmaskiner. Vid val av rengöringsmedel för stengodsklinker ska du inte bara kolla att du får ett effektivt rengöringsmedel, utan också att det är fritt från tensider. Det hjälper till att lösa upp smutsen och förebygger återsmutsning.

Underhållsrengöring med stor moppmaskin för små ytor och områden som innehåller många möbler och föremål

Om du rengör små ytor eller ytor som innehåller många föremål och möbler, eller har en besvärlig form, kan det vara effektivare att använda en stor moppmaskin med moppdukar av mikrofiber än en kombiskurmaskin.

Förberedelser: Ta bort lösa föroreningar (med dammsugare eller moppdukar av mikrofiber)
Ta bort hårt sittande smuts med enstegs- eller tvåstegs våttorkning med moppdukar av mikrofiber.

  • Enstegsmetod: Moppa golvet i ett enda steg. De upplösta föroreningarna samlas upp och hårt sittande smuts kan finnas kvar på golvbeläggningen.
  • Tvåstegsmetod: Börja med att våttorka ytan med rikligt med rent vatten för att mjuka upp all smuts. Nästa steg är att samla upp den upplösta smutsen med en urvriden torkduk av mikrofiber.

Olika typer av smuts och rätt rengöringsmedel:

Smuts utomhus:

Ett neutralt rengöringsmedel är tillräckligt för att ta bort smuts utomhus.

Oljig och fet smuts:

Mycket oljig och fet smuts kan avlägsnas med basiskt rengöringsmedel.

Mineralbaserad smuts:

Mineralbaserad smuts, såsom kalk, kräver ett surt rengöringsmedel. Fogar behöver sköljas med vatten innan rengöringsmedlet appliceras.

Grundrengöring med tvåstegsmetod

För golvbeläggningar av stengods där ett relativt omfattande smutslager har ansamlats över åren är det enda alternativet maskinell grundrengöring med kombiskurmaskin i en tvåstegsmetod. Beroende på typ och mängden av smuts behöver man fukta ordentligt och använda ett starkt basiskt eller starkt surt grundrengöringsmedel.

Följande förfarande rekommenderas:

Dirty fine stoneware tile
  • Vid användning av surt rengöringsmedel ska man först lägga på vatten och låta fogarna mättas av det.
  • Applicera rengöringsmedlet (5–20 %, beroende på mängden och typen av smuts) i sektioner.
Clean fine stoneware tile
  • Under kontaktperioden skuras området med kombiskurmaskinen i delvis överlappande omgångar. Se till att rengöringsvattnet inte torkar ut. Lägg alltså vid behov på mer.
  • Sug upp det smutsiga vattnet.
  • Skölj sedan golvbeläggningen med en stor mängd rent vatten i en enstegsmetod.

Alternativt: Genomför grundrengöring med en singelskurmaskin med rondell av mikrofiber eller melaminharts

Cleaning fine stone with Kärcher single-disc machines

En singelskurmaskin som körs vid lågt varvtal (t.ex. 180 varv/min) skapar ett högt vridmoment mot golvytan och är därför idealisk för rengöringsuppgiften. Maskinen bör även vara försedd med en tank för rengöringsmedel och rondellhållare med rondeller av mikrofiber eller melaminharts.

Applicera lämpligt rengöringsmedel (beroende på typen av smuts) på ett stråk åt gången. Under kontakttiden (cirka fem minuter) skurar man golvbeläggningen flera gånger i mycket överlappande, cirkelrörelser för att erhålla ett jämnt rengöringsresultat.

Cleaning fine stone with a Kärcher vacuum cleaner

När du tillsätter vatten och rengöringslösning och bearbetar ett område ska du se till att rengöringslösningen inte torkar. Vid behov tillsätter du rengöringslösning från tanken.

I nästa steg suger du upp det smutsiga vattnet med en kraftfull våt- och torrdammsugare. Avsluta genom att skölja det rengjorda området med en stor mängd rent vatten och dammsuga en gång till med en våt- och torrdammsugare.

Tips:

De smutsiga mikrofiberrondellerna måste tvättas i tvättmaskin innan de används igen.

Mer information: Melaminhartsrondeller

För maskiner med rondellskurhuvud rekommenderas det också att du använder melaminhartsrondeller. Deras utmärkta mekanism innebär i de flesta fall att du inte ens behöver använda rengöringsmedel.

Melamine resin pad

Sammanfattningsvis: Med korrekt rengöring kan man förhindra gråfärgning

Om stengodsklinker – som det är svårt att rengöra på grund av dess mikroporösa struktur – rengörs regelbundet med den här beskrivna metoden finns det ingen anledning att oroa sig för gråfärgning på lång sikt. På detta sätt kommer kaklets ursprungliga utseende till sin fulla rätt. Dessutom stärker det även halkskyddsegenskaperna.

Passande produkter för ditt användningsområde