DESINFICERANDE RENGÖRING AV HÅRDA YTOR

För kemisk desinfektion av kontaminerade ytor finns strategier för att minska spridningen och smittan. Kärchers utbud innehåller produkter för desinficerande rengöring av hårda ytor, till exempel det desinficerande rengöringsmedlet RM 732 och desinfektionsmedlet RM 735 som båda har en virusdödande effekt på inkapslade virus. Det nya coronaviruset tillhör den här kategorin.

Desinfektion

Regel nr 1: Ingen desinfektion utan föregående rengöring

För effektiv desinfektion, särskilt av kraftigt nedsmutsade ytor, rekommenderas att först rengöra noggrant med lämpligt rengöringsmedel.

Se till att alltid använda biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

1. Förfarande för desinfektion med desinfektionsmedel (till exempel RM 735)

Desinfektion Tische

För manuell rengöring med sprayflaska och duk:

 • Rengör först objektet noga.

 • Låt ytan torka.

 • Blanda produkten med kranvatten enligt rekommenderad dosering. Det är viktigt att följa anvisningarna på etiketten.

 • Fukta objektet helt med produkten.

 • Iaktta den reaktionstid som anges på etiketten.

 • Skölj med rent vatten / Vid användning inom livsmedelshantering, skölj noga med dricksvatten.

Användning av högtryckstvätt:

 • Rengör först objektet med lämplig rengöringslösning och skölj därefter med rent vatten.
 • Låt torka.
 • Ställ in doseringen på enheten, använd produkten endast med kallt vatten.
 • Fukta objektet helt med produkten.
 • Iaktta den reaktionstid som anges på etiketten.
 • Skölj bort alla rester med kranvatten.

Användning av sprayenhet:

 • Blanda produkten med kranvatten enligt rekommenderad dosering.
 • Fukta det rena och torra objektet helt med produkten.
 • Iaktta den exponeringstid som anges på etiketten.
 • Skölj bort alla rester med kranvatten..

Vid mindre omfattande nedsmutsning kan rengöringen och desinfektionen även utföras i samma steg.

Desinfektion mit Hochdruckreiniger

2. Förfarande för desinfektion med desinficerande rengöringsmedel (till exempel RM 732)

Desinfektionsreiniger RM 732

För manuell rengöring med sprayflaska och duk:

 • Blanda lämplig mängd av produkten med kranvatten.
 • Fukta objektet helt med produkten.
 • Rengör objektet med lämplig ren textil.
 • Iaktta den exponeringstid som anges på etiketten. Låt inte torka under pågående applicering.
 • Låt ytan torka efter applicering.

 

Användning av högtryckstvätt:

 • Ställ in doseringen på enheten, använd endast kallt vatten.
 • Fukta objektet helt med produkten.
 • Låt verka.
 • Iaktta den exponeringstid som anges på etiketten. Låt inte torka under pågående applicering.
 • Rengör med högtryck och kranvatten till alla rester är borta.

 

Användning av sprayenhet:

 • Blanda produkten med kranvatten enligt rekommenderad dosering.
 • Fukta det rena och torra objektet helt med produkten.
 • Iaktta den reaktionstid som anges på etiketten. Låt inte torka.
 • Skölj bort alla rester med kranvatten.