Klosterruinen Paulinzella rengjord under restaureringsarbete

Kärcher rengjorde försiktigt den tusen år gamla sandstensfasaden på klostret Paulinzella, som en del av det kulturella sponsorprogrammet.

Kärcher cleaned the South tower of Paulinzella Monastery.
Paulinzella_2

Det södra tornet blev försiktigt befriat från biologisk påväxt och gipsskorpor.

Paulinzella_3

Envisa gipsskorpor avlägsnades från sandstenen med en mikropartikelbläster och blästring med slipande aluminiumsilikat.

Paulinzella_4

 Alger och lavar togs försiktigt bort med två hetvattentvättar i ångläge.Rengöring i ångläge

Ruinen av klostret Paulinzella rankas som en av de mest betydelsefulla kyrkobyggnaderna i Romansk stil i centrala Tyskland. Som en del av restaureringen av det södra tornet, befriades det försiktigt från biologisk påväxt och gipsutfällningar av en expert från Kärcher. Ett speciellt tvättkoncept togs fram innan den restaurerande rengöringen startade, för att säkerställa att den ömtåliga och redan väderbitna sandstenen inte skadades.


Först tvättades alger och lavar försiktigt bort med två hetvattentvättar av typerna HDS 12/18-4 S och 13/20-4 S, som kördes i ångläge. Efter detta avlägsnades de envisa gipsutfällningarna med en mikropartikelbläster och blästring med slipande aluminiumsilikat (partikelstorlek på 0.04 – 0.08mm). Resultatet blev ett förbättrat luftutbyte, vilket gav sandstenen möjlighet att andas igen. Det kan även förebygga framtida skador på byggnadsstrukturen.

Klosterruinen Paulinzella

Byggnationen av klostret påbörjades år 1105 och invigdes år 1124. Klostret grundades av den Saxiska adelskvinnan Paulina (1067-1107) och ägs idag av Thüringens Slott och Trädgårdsstiftelse.

Snabbfakta

Land: Tyskland
Stad: Paulinzella


Material: Sandsten
Smuts: Biologisk påväxt, gipsutfällningar
Rengöringsteknik: Hetvattentvätt, mikropartikelblästring under lågt tryck


Utfört: Augusti 2018


Läs också