Rengöring av toaletter och omklädningsrum

Noggrann rengöring av toalettutrymmen krävs av flera anledningar: Beroende på omgivningen kan det vara många som använder toaletter, duschutrymmen och omklädningsrum, till exempel i kontorsbyggnader, produktionsanläggningar, hotell, restauranger, idrottshallar och köpcentrum. På toaletten är det oundvikligt att människors hud kommer i kontakt med olika ytor som berörs av praktiskt taget alla användare – exempelvis dörrhandtag, kranar eller toalettens spolknapp. På detta sätt kan mikroorganismer överföras mellan personer. Detta måste undvikas genom att följa fastställda rengöringssekvenser.

Header: Sanitary cleaning

Särskilda krav vid städning av toalettutrymmen

Vid otillräcklig rengöring kan mikroorganismer, såsom bakterier och svampar, föröka sig särskilt framgångsrikt på grund av fukt, värme och små sprickor. De kan livnära sig på organiska ämnen, såsom döda hudceller. Olika typer av smuts, såsom avlagringar av kalk, kalktvål och urin, rost m.m. innebär särskilda utmaningar vid rengöring. Man behöver ofta använda aggressiva rengöringsmedel, vilket kan skada ytmaterialet. Alla dessa speciella krav måste beaktas vid rengöring – för att å ena sidan uppnå den hygienstandard som krävs och å andra sidan undvika skador på ytor, såsom fogar och monteringsdetaljer.

Virus, bakterier eller svamp?

Oavsett om det gäller virus, bakterier eller svampar – en del av dem är patogena för människor. Smuts kan utgöra en grogrund för mikroorganismer tills de tar sig in i människokroppen. Av denna anledning är rengöringen viktig för hygienen.

Virus
Bacteria
Fungi

Färgteori: Fyra färger för förbättrad säkerhet

För att säkerställa säker och hygienisk rengöring och för att förhindra spridning av mikroorganismer finns det ett färgsystem för olika ytor. Man använder fyra lätt åtskiljbara färger – rött, grönt, blått och gult. Varje färg representerar ett eget område. På detta sätt förhindrar man att en trasa som använts för att rengöra en toalett därefter användes för att torka av en köksbänk. Även rengöringsredskap, såsom hinkar och trasor, finns i dessa färger. Det finns också rengöringsmedel baserade på samma färgschema.

Färgerna gult och rött använder man på toalettutrymmen:

Yellow cleaning utensils

Gul manuell rengöringsutrustning används för handfat, kakel, förvaring, beslag, speglar, duschkabiner och badkar i toalettutrymmen.

Red cleaning utensils

Röda rengöringsredskap används för toalettstolar, urinoarer och kakelplattor i deras omedelbara närhet.


Rengöringsmedel

Vid användning av sura rengöringsmedel för rengöring av olika material på toalettutrymmen, bör man notera vilken specifik syra rengöringsmedlet är baserat på. Det beror på att inte alla syror är likadana. En titt på säkerhetsdatabladet förtydligar. Rengöringsmedel som är baserade på saltsyra, myrsyra eller fosforsyra är särskilt aggressiva. Vid underhållsrengöring används rengöringsmedel mot kalkavlagringar som vanligtvis innehåller amidosulfonsyra, metansulfonsyra och/eller citronsyra, särskilt för att undvika skador på beslag, såsom duschmunstycken, blandningsventiler och kranar.

Use of cleaning agents

Säkerhet i samband med rengöring

Det är viktigt att vidta skyddsåtgärder vid hantering av rengöringsmedel för sanitära anläggningar och att följa föreskrifterna för förebyggande av olyckor. Skyddshandskar och ögonskydd ska användas. En tumregel: Blanda aldrig olika rengöringsmedel, var uppmärksam på angiven dosering, använd inte hett eller ens varmt vatten – det kan leda till att aerosoler bildas och gör rengöringsmedlet mer aktivt. Skölj med rikligt med rent vatten.

Use of cleaning products for sanitary facilities

Grundrengöring i toalettutrymmen

Väggkakel, tvättställ och speglar, toalettskålar och urinoarer och naturligtvis deras respektive beslag måste noggrant rengöras regelbundet av de skäl som nämns ovan. Det innebär att städarna måste vara särskilt försiktiga, eftersom det är troligt att de olika materialen kommer att reagera annorlunda på rengöringsmedlet.

Man ska inte spruta sura grundrengöringsmedel direkt på ytorna för att syran inte ska orsaka långsiktiga skador när den färdas genom sprickorna. Rengöringsmedlet ska därför appliceras på rengöringsduken eller en rengöringssvamp. Beslag får endast rengöras med ej repande svamp (med vit kudde) för att förhindra repor. Samma sak gäller för spegelytor. För att förhindra bestående skador på rördelar måste det sura rengöringsmedlet sköljas bort mycket noggrant. Förkalkade strålsamlare på kranar bör skruvas loss och läggas i en sur lösning över natten. Toalettstolar och -lock måste rengöras med allrengöringsmedel eller alkoholbaserade rengöringsmedel, eftersom syror kan ändra deras färg eller orsaka missfärgning. Om dessa sker går det inte att återställa dem till deras tidigare tillstånd. Dörrar, dörrkarmar och skiljeväggar bör också rengöras noggrant med hjälp av allrengöringsmedel eller alkoholbaserade rengöringsmedel. Dessutom bör man endast använda ej repande svampkuddar på dessa platser.

Andra föremål, såsom stolar eller klädhängare, skuras manuellt med ett milt basiskt rengöringsmedel eller vanligt rengöringsmedel och en handborste, sköljs sedan med rent vatten och torkas torra med gul rengöringsduk.

Cleaning with window and surface vacuum cleaners

Användning av ångtvättar

Beroende på hur mycket utrymme som är tillgängligt är en ångtvätt eller ångdammsugare lämplig för grundrengöring. Dessa maskiner är en effektiv och tidsbesparande lösning tack vare den höga rengöringstemperaturen som bidrar till att säkerställa god hygien och bekämpa bakterier och virus. Ångan kommer ut i form av mycket små droppar med en temperatur på cirka 100 °C och ett maxtryck på 8 bar, beroende på maskintyp.
Det är inte bara väggar, golv och möbler som effektivt, rengörs med ångan utan även svåråtkomliga platser, såsom gummiveck och sprickor. Ångrengöring rekommenderas även för mer känsliga ytor, såsom trä.

Use of steam cleaners

Cleaning shower cabins

Rengöring av duschkabiner

Innan man använder ett surt rengöringsmedel måste man först noggrant applicera vatten på cementfogar för att förhindra skador. För att avlägsna all smuts på väggkakel, såsom rester av hudolja eller krämer, kalkrester eller avlagringar av kalktvål, tvättar man området i sektioner med ett surt grundrengöringsmedel och sköljer med en stor mängd rent vatten efter att smutsen har lossnat. Under kontaktperioden med rengöringsmedlet skrubbar man området med grön handsvamp för att lossa smutsen. Kontakttiden är beroende av smutsnivån.

Efter sköljning använder man en gummiskrapa för att ta bort vattnet från kaklet. Alternativt kan man använda en fönstertvätt. Svart mögel i fogarna kan avlägsnas med väteperoxid. Om möglet sitter hårt måste silikonfogen ersättas.

För större duschutrymmen är det ekonomiskt att använda högtryckstvätt med skumanordning. Om ett rengöringsmedel används bör det appliceras i läget med kallt vatten eftersom ämnet kan reagera mer aggressivt i kombination med varmt vatten.

Högtryckstvätten är inte bara lämplig för rengöring av duschkabiner. Den kan även användas för storskalig rengöring av offentliga toaletter, till exempel. För detta ändamål är det ofta lämpligt att använda batteridrivna maskiner som inte är beroende av eluttag för strömförsörjningen.


Rengöring av golv

Idag är stengodsklinker ett populärt byggmaterial på toaletter eftersom de har en ”mikroporös” struktur på grund av tillverkningsprocessen och därför ger ett utmärkt halkskydd, vilket är särskilt viktigt i våtrum (halkrisk på grund av fukt). De har också hög resistens mot syror och baser och går att få i nästan vilken färg- och ytstruktur som helst (från slipad, polerad, matt eller texturerad till naturstensfinish).

Floor cleaning with single-disc machines

Rengöring av stengodsklinker

Stengodsklinker är en vacker och mycket populär golvbeläggning som utmärker sig genom sina robusta och halksäkra egenskaper samt sin mycket låga fuktabsorptionshastighet. Nuförtiden är det svårt att tänka sig golvbeläggningar som inte använder stengodsklinker, med tanke på hur modern och säker den är.

Produkter som lämpar sig för ditt användningsområde