Loading
Kärcher
Kärcher
Nắp dùng cho hệ thống rửa thùng chứa Hoàn toàn 40353690 https://www.kaercher.com/vn/phu-kien/nap-dung-cho-he-thong-rua-thung-chua-hoan-toan-40353690.html

Nắp dùng cho hệ thống rửa thùng chứa Hoàn toàn

Mã sản phẩm: 4.035-369.0
Tìm kiếm nhà bán lẻ:
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng (Kg) 5,6
Số lượng 1
Chiều dài (m) 73
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có