Dịch vụ

Tại Kärcher, tập trung vào khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Hotline, hướng dẫn vận hành, trình diễn, dịch vụ khách hàng, quản lý đội xe và nhiều dịch vụ khác hỗ trợ nhanh chóng cho khách hàng cá nhân và công nghiệp, chuyên nghiệp với bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào.

Dịch vụ Home&Garden

Home & Garden

Hỗ trợ kỹ thuật về sản phẩm Home & Garden.

Thông tin sản phẩm làm sạch công nghiệp

Professional

Khách hàng công nghiệp có thể tìm hiểu tất cả về dịch vụ khách hàng, cho thuê, đào tạo và nhiều hơn nữa tại đây.