Tài trợ

Thông qua tài trợ có định hướng, Kärcher đang tạo dấu ấn của mình trong các lĩnh vực khác nhau, từ văn hóa đến thể thao và môi trường. Kärcher hỗ trợ các dự án tài chính bằng cách cung cấp máy móc miễn phí hoặc cử các chuyên gia vệ sinh chủ động trợ giúp.

Núi Rushmore

Tài trợ văn hóa

Với tư cách chuyên gia, chúng tôi đã tích cực tham gia hỗ trợ miễn phí việc bảo tồn các di tích lịch sử trong hơn 30 năm qua. Kärcher đã chứng minh kinh nghiệm và chuyên môn của mình với hơn 100 dự án phục chế trên toàn thế giới.

Tài trợ thể thao

Tài trợ thể thao

Kärcher cũng hoạt động trong lĩnh vực thể thao. Dù là bóng đá, bóng ném, đua xe hay cưỡi ngựa - Kärcher luôn có mặt để hỗ trợ bạn!

Đối tác tiếp thị

Đối tác tiếp thị

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các công ty đã qua tuyển chọn để cung cấp các dịch vụ tiếp thị cho nhau.