Tài trợ văn hóa

Với tư cách chuyên gia, chúng tôi đã tích cực tham gia hỗ trợ miễn phí việc bảo tồn các di tích lịch sử trong hơn 30 năm qua. Kärcher đã chứng minh kinh nghiệm và chuyên môn của mình với hơn 100 dự án phục chế trên toàn thế giới. Nếu bạn muốn kiểm nghiệm khả năng vệ sinh của sản phẩm công ty thì tốt nhất hãy đến thăm các dự án vệ sinh quốc tế của chúng tôi, từ bức tượng Chúa Cứu Thế tại Rio de Janeiro đến cổng Brandenburg ở Berlin - Kärcher làm sạch thế giới!

Châu Âu

Châu Á

Châu Phi

Châu Mỹ

Châu Úc