Tượng Nữ thần tự do

Xây dựng vào năm: 1871–1884 để đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày độc lập tự do.

Chiều cao: 46 m (bục) + 47 m (tượng)

Nguyên liệu: đá granite

Phân loại bẩn: chất lắng, muối kết tinh, chất ô nhiễm công nghiệp

Thiết bị sử dụng: HDS 200

Khởi công vào: 1985

Tượng Nữ thần tự do
Tượng Nữ thần tự do
Tượng Nữ thần tự do