Bên trong Kärcher

Chúng tôi luôn tích cực dốc sức tìm kiếm các giải pháp mới.

Công ty

Công ty

Từ khi khởi đầu, Kärcher đã luôn luôn nổi bật với tính sáng tạo và tư duy cải tiến. Tìm hiểu thêm về công ty gia đình có trụ sở ở Winnenden, gần Stuttgart.

Điều hướng

Cơ hội nghề nghiệp

Năng lực thể hiện qua trình độ chuyên môn. Đầu tư vào chuyên môn của mỗi nhân viên là việc không thể thiếu trong văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.

nhà tính bền vững

Phát triển bền vững

Trách nhiệm xã hội và kinh doanh bền vững luôn là thành phần thiết yếu trong văn hóa doanh nghiệp của Kärcher.

Tài trợ Kärcher

Tài trợ

Cũng như việc mở rộng hoạt động kinh doanh, chúng tôi đang và đang tập trung vào các hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội trên phạm vi toàn cầu. Trong nhiều năm qua, chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho việc phục hồi các di tích văn hóa nổi tiếng trên toàn thế giới.