TUÂN THỦ VÀ LIÊM CHÍNH

Tuân thủ và liêm chính là những nguyên tắc cơ bản của chúng ta tại Kärcher. Tương tác một cách cởi mở, minh bạch cũng quan trọng không kém. Điều này đòi hỏi sự cam kết xuất phát từ mỗi người trong chúng ta.

Compliance and Integrity
Hartmut Jenner, Kärcher Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Management

"Sự tín nhiệm, trung thực, minh bạch và chính trực là nền tảng cho sự thành công của Kärcher. Hầu hết các dự án hợp tác và giao tiếp với các đối tác kinh doanh của chúng tôi đều dựa trên những nền tảng này. Do đó, việc quản lý tuân thủ hiệu quả sẽ định hướng cho tất cả các quyết định hàng ngày của chúng tôi. Như một công ty gia đình và là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu, triết lý của chúng tôi được thúc đẩy bởi các sản phẩm xuất sắc, sự công bằng, niềm tin và các giá trị."

 

Hartmut Jenner
Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Alfred Kärcher SE & Co. KG"

TUÂN THỦ TẠI KÄRCHER

 

  • Là một công ty toàn cầu, sự tin tưởng mà các đối tác kinh doanh, nhân viên và sự diễn ra đều đặn hằng ngày (về làm sạch) ở khu vực công cộng rất có ý nghĩa với chúng tôi. Để có được sự tin tưởng này, Kärcher đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững chắc dựa trên tính minh bạch và trách nhiệm rõ ràng.

  • Tuân thủ luật pháp và hành vi có đạo đức là những điều kiện tiên quyết cơ bản của Kärcher nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài cho hoạt động kinh doanh. Chúng tôi quy định rằng việc tuân thủ đối với Kärcher phải liên kết với việc tuân thủ đầy đủ tất cả luật pháp, quy định nội bộ, cam kết tự nguyện và nguyên tắc đạo đức.

  • Công ty đã thiết lập một Hệ thống Quản lý Tuân thủ để có thể đảm bảo tuân thủ và ngăn chặn các hành vi vi phạm có hệ thống. Các nguyên tắc và biện pháp cơ bản để hành xử một cách liêm chính được quy định trong Bộ Quy tắc Ứng xử của chúng tôi.

  • Những nguyên tắc này tạo thành một phần không thể thiếu trong triết lý doanh nghiệp. Chúng đóng vai trò hướng dẫn quan trọng và là cơ chế bảo vệ cho Kärcher, nhân viên và các đối tác kinh doanh.

  • Mục đích chính là để thiết lập lâu dài các nguyên tắc cốt lõi của Kärcher, đồng thời liên tục kiểm tra và cải thiện. Điều này đảm bảo rằng mỗi người trong chúng tôi luôn hành động một cách liêm chính.

NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ DÀNH CHO KÄRCHER

Chương trình tuân thủ được dựa trên 03 nguyên tắc cốt lõi:

NGĂN CHẶN

Mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành động và cách ứng xử của mình. Nền tảng của ứng xử có đạo đức là kiến thức về các yêu cầu pháp lý, quy tắc và hướng dẫn của công ty, cũng như các tiêu chuẩn và quy tắc liên quan đến bộ phận. Kärcher yêu cầu và thúc đẩy việc đào tạo liên tục cho tất cả nhân viên để ngăn chặn các hành vi vi phạm tiềm ẩn và đưa tính liêm chính vào công việc hàng ngày.

PHÁT HIỆN

Kärcher có chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm. Do đó, mặc dù có các biện pháp phòng ngừa tích cực và tất cả sự thận trọng, chúng ta vẫn phải cảnh giác để xác định rủi ro kịp thời và ngăn chặn các vi phạm về tuân thủ (dù là không chủ ý). Nếu phát hiện bất kỳ sự bất thường hoặc sai lệch nào liên quan đến việc tuân thủ, thì Nhóm Tuân thủ của Công ty phải được thông báo ngay lập tức.

ỨNG PHÓ

Chúng tôi thường xuyên xem xét Hệ thống quản lý tuân thủ, các quy trình và cơ cấu của công ty để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả, qua đó góp phần vào sự phát triển không ngừng. Chúng tôi nhận được những lợi ích đáng kể từ kiến thức thu được qua những thông tin chi tiết này. Mỗi báo cáo đều quan trọng trong việc giúp chúng tôi xác định các rủi ro tiềm ẩn ở giai đoạn đầu và thực hiện các biện pháp khắc phục thích hợp.

TẠI SAO PHẢI NỘP BÁO CÁO?

Hành vi hợp pháp và có trách nhiệm là ưu tiên hàng đầu của Kärcher. Nhân viên, đối tác kinh doanh và bên thứ bacó thể báo cáo các hành vi vi phạm tiềm ẩn bất kỳ lúc nào, giúp chúng tôi phát hiện chúng dễ dàng hơn. Chúng tôi kiểm tra tất cả các thông tin được gửi đến một cách có hệ thống và bảo mật. Nếu vi phạm xảy ra, việc này phải được xử lý càng nhanh càng tốt và phải thực hiện các biện pháp thích hợp – đặc biệt là đối với vi phạm này và cũng để ngăn chặn mọi vi phạm tiếp theo.

 

Những báo cáo nào là hữu ích?

Các trường hợp đáng ngờ và vi phạm pháp luật, Quy tắc ứng xử và các hướng dẫn nội bộ của chúng tôi.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NỘP BÁO CÁO?

Thông tin có thể được gửi qua các kênh báo cáo khác nhau:

HỆ THỐNG BÁO CÁO TRỰC TUYẾN

Báo cáo có thể được gửi bằng cách sử dụng hệ thống tố giác bên ngoài của chúng tôi. Điều này được thực hiện bí mật, an toàn và ẩn danh. Sử dụng liên kết sau để truy cập hệ thống tố giác:

Hệ thống báo cáo trực tuyến

E-MAIL

Thông tin có thể được gửi tới Nhóm Tuân thủ Doanh nghiệp của Kärcher theo địa chỉ email sau: compliance@karcher.com

Gửi e-mail

HOTLINE

Để liên hệ với Nhóm Tuân thủ Doanh nghiệp của Kärcher qua điện thoại, vui lòng gọi:

+49 (7195) 14 1500

POST

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden

TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH

Kärcher nhận thức được trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là một công ty hoạt động toàn cầu. Việc áp dụng và tuân theo Đạo luật về nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng (Đạo luật chuỗi cung ứng) theo quy định pháp luật Đức trong các quy trình hoạt động của chúng tôi cũng rất quan trọng đối với Kärcher. Tuyên bố chính sách của chúng tôi về các khía cạnh nhân quyền và môi trường giải thích cách thực hiện việc này. Kärcher sẽ định kỳ xem xét lại tuyên bố chính sách này và điều chỉnh nó khi cần thiết.

 

LIÊN HỆ TUÂN THỦ DOANH NGHIỆP

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Corporate Compliance
Alfred-Kärcher-Straße 26-40
71364 Winnenden Germany

E-mail: compliance@karcher.com