Giải pháp hút bụi/ tách bụi công nghiệp

Từ máy di động đến hệ thống tách bụi hoặc hút bụi chìa khóa trao tay Trong ngành công nghiệp, bạn cần một hệ thống máy móc, phụ kiện và dịch vụ có thể dễ dàng tích hợp vào các quy trình của bạn và cung cấp giá trị gia tăng. Một hệ thống trong đó tất cả các sản phẩm được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu công nghiệp khắt khe. Chúng tôi cung cấp hệ thống tạo ra sự khác biệt. Hệ thống công nghiệp Kärcher.

Kärcher  Máy hút bụi công nghiệp

Máy hút bụi công nghiệp

Máy hút bụi công nghiệp được thiết kế để hút bụi cố định hoặc di động của bụi khô và ướt, bụi thô và các hạt lơ lửng tương tự. Máy hút bụi công nghiệp hoạt động ở độ cao chân không với lưu lượng khí tương đối thấp.

Kärcher  Máy tách bụi công nghiệp

Máy tách bụi công nghiệp

Máy tách bụi công nghiệp là máy tĩnh để tách các hạt lơ lửng như bụi và bụi mịn ra khỏi không khí. Máy hút công nghiệp hoạt động ở chân không thấp với lưu lượng khí tương đối cao.