Thiết bị làm sạch cơ phận rời

Vệ sinh bộ phận – thân thiện với môi trường vì dung dịch tẩy rửa là nước. Giải pháp loại bỏ dầu mỡ: Máy vệ sinh bộ phận Kärcher sẽ rửa sạch dụng cụ, phụ tùng động cơ và các bộ phận khác mà không cần dung môi, vô cùng thân thiện với môi trường.

0 Products
Kärcher Vệ sinh bộ phận – thân thiện với môi trường vì dung dịch tẩy rửa là nước.