Loading

Phát triển bền vững tại Karcher

Nhận lãnh trách nhiệm luôn là vai trò quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp tại Kärcher. Alfred Karcher và vợ Irene có niềm tin vững chắc rằng thành công kinh tế bền vững chỉ có thể nếu quan tâm vấn đề xã hội. Trụ cột thứ ba cho phát triển bền vững của công ty, ngoài các khía cạnh kinh tế và xã hội, là bảo vệ môi trường. Điều này đã đóng một vai trò then chốt tại Karcher kể từ những năm 1970.

Tính bền vững

Hiểu biết của chúng tôi về phát triển bền vững.

Phát triển công ty bền vững, hướng đến con người là trọng tâm các hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu chính của chúng tôi là tạo ra giá trị cho khách hàng, nhân viên và công ty. Để đạt được điều này, chúng tôi phải cung cấp hiệu năng cao nhất về phát triển bền vững. Cụ thể, điều này có nghĩa là:

Hiệu quả tài chính hàng đầu

Đảm bảo sự tồn tại tiếp của công ty qua các sản phẩm thành công và là một đối tác trung thực và đáng tin cậy với khách hàng, nhân viên và các nhà cung cấp của chúng tôi.

Hiệu quả xã hội hàng đầu

Tạo ra điều kiện làm việc hấp dẫn và cam kết trách nhiệm xã hội là những công dân doanh nghiệp tốt.

Hiệu quả sinh thái hàng đầu

Giảm các dấu chân sinh thái cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Quản lý phát triển bền vững.

Quản lý phát triển bền vững bền vững mang lại sự cải tiến liên tục, có hệ thống về các hoạt động bền vững của công ty. Ở đây, chủ động quản lý bền vững nghĩa là ghi nhận yêu cầu từ môi trường kinh doanh - ví dụ từ các khách hàng, các nhà chức trách và các hiệp hội môi trường - đánh giá mối quan hệ của Karcher và chuẩn bị mục tiêu cải thiện.

Chúng tôi duy trì đối thoại tích cực với môi trường kinh doanh của chúng tôi. Trong năm 2013, chúng tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát toàn cầu của các bên liên quan trong và ngoài nước của chúng tôi, chẳng hạn như nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp, về chủ đề phát triển bền vững. Mục tiêu phát triển bền vững của chúng tôi cho đến năm 2020, là kết quả của cuộc khảo sát, được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của các bên liên quan của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi liên quan đến sáu lĩnh vực hành động cho phát triển bền vững.

Giải thưởng và phần thưởng.

Các giải thưởng và phần thưởng mà Karcher nhận trong những năm gần đây khẳng định chúng tôi đã đi đúng hướng đối với công tác bền vững.

Giải thưởng

Giải thưởng Bao Bì Đức của Viện Bao Bì Đức (2010)


Giải thưởng

Giải thưởng công ty thân thiện với xe đạp của ADFC (2011)

Trong tháng 5 năm 2011, Alfred Karcher GmbH & Co. KG là công ty thứ chín tại Đức được mệnh danh là "công ty thân thiện với xe đạp" bởi Câu Lạc Bộ xe đạp toàn nước Đức (ADFC).


Giải thưởng

Giải thưởng công nghệ môi trường của Nhà nước liên bang Baden-Württemberg (2011)

Đối với K 4.00 EcoSilent, máy lau chùi cao áp chạy êm nhất thế giới, Karcher nhận được giải thưởng công nghệ môi trường của Nhà nước Liên bang Baden-Württemberg trong thể loại "giảm phát thải, xử lý và phân tách".


Giải thưởng

Giải thưởng Liên bang về thiết kế sinh thái cho máy hút bụi khô eco!efficiency T12/1 (2012)

Là một sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế thân thiện môi trường, máy hút bụi khô eco!efficiency T 12/1 của chúng tôi với hiệu quả hút bụi khô sạch đã được trao giải thưởng thiết kế sinh thái liên bang.


Giải thưởng

Giải thưởng ARBEIT PLUS của Nhà thờ Evangelical ở Germany (EKD, 2013)

Karcher nhận được giải thưởng Arbeit PLUS về hiệu suất mức trên trung bình trong lĩnh vực quản lý nhân sự.


Giải thường German CSR

Giải thưởng German CSR (2014)

Karcher nhận được giải thưởng đáng thèm muốn trong thể loại "cam kết văn hóa là một biểu hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp" đối với công việc vệ sinh phục hồi được niêm yết tại Nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm ở Berlin.

Brochure tính bền vững

Brochure về tính bền vững của chúng tôi cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động bền vững tại Kärcher.