PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KÄRCHER

Chịu trách nhiệm luôn là một phần quan trọng của văn hóa doanh nghiệp tại Kärcher. Alfred Kärcher và vợ của ông là bà Irene có niềm tin sâu sắc rằng chỉ có thể kinh doanh thành công và bền vững nếu chú ý đến các vấn đề về xã hội.

Nachhaltigkeit_head.jpg

Trở nên Khác biệt

Phát triển công ty bền vững và hướng đến con người là trọng tâm trong hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu chính của chúng tôi là tạo ra giá trị cho khách hàng, nhân viên và công ty. Để đạt được điều này, chúng tôi phải đạt hiệu quả cao trong quá trình phát triển bền vững. Chúng tôi coi trách nhiệm này đóng vai trò rất quan trọng trong tất cả các bộ phận của công ty. Một mặt, chúng tôi không ngừng phát triển công ty bằng những sản phẩm chất lượng, hợp tác trung thực và đáng tin cậy với khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp. Mặt khác, chúng tôi phát triển công ty bằng việc duy trì điều kiện làm việc hấp dẫn, giảm thiểu dấu chân sinh thái của hoạt động kinh doanh và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Chúng tôi quyết tâm thực hiện trách nhiệm của mình với xã hội như một công ty có nhiều đóng góp có ích cho cộng đồng. Hoạt động quản lý phát triển bền vững của tập đoàn được kiểm soát bởi phòng cùng tên. Phòng này cũng chịu trách nhiệm bảo vệ môi trường, hiệu suất năng lượng và tiêu chuẩn xã hội trong chuỗi cung ứng. Cán bộ môi trường đã được bổ nhiệm ở 20 cơ sở sản xuất và 4 cơ sở kho vận; họ đều là những đầu mối liên hệ về quản lý phát triển bền vững ở cơ sở tương ứng. Họ điều phối các biện pháp trong toàn tập đoàn cho "Ban chỉ đạo CSR".

Xây dựng trên khẩu hiệu quảng cáo, chúng tôi quảng bá phát triển bền vững theo khẩu hiệu "Trở nên khác biệt". Chúng tôi đặt mục tiêu tăng cường nhận thức về nhãn hiệu trên khía cạnh phát triển bền vững để trở thành một công ty đi đầu về phát triển bền vững trong ngành vào năm 2020.

Các mục tiêu của chúng tôi đến 2025

Không khí thải, hạn chế nhựa và tái chế nhiều hơn. Với các mục tiêu bền vững của chúng tôi, chúng tôi chịu trách nhiệm bảo tồn các giá trị và bảo tồn tài nguyên. Cuối cùng, chúng tôi đã xác định các mục tiêu rõ ràng: Sản xuất toàn cầu của chúng tôi sẽ trung lập vào năm 2021. Trong các sản phẩm và bao bì sản phẩm, chúng tôi ngày càng tập trung vào việc giảm nhựa và sử dụng nguyên liệu bền vững. Chúng tôi làm cho tính bền vững trở thành một phần không thể thiếu trong toàn bộ chuỗi cung ứng, bởi vì chúng tôi tin rằng điều này có thể tạo ra sự khác biệt cho xã hội chúng ta đang sống. Hãy tạo ra sự khác biệt!

Sustainability at Kärcher

Kärcher - Tạo sự khác biệt

Liên hệ

mayer_andreas_thumb.jpg