PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KÄRCHER

Khái niệm về tính bền vững đã ăn sâu vào hoạt động kinh doanh của Kärcher. Chúng tôi chịu trách nhiệm đối với môi trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, công ty, xã hội và đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Bởi vì Kärcher tin rằng đây là cách để chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt cho xã hội. Be the difference!

Chúng Tôi Nhận Trách Nhiệm

 

Phát triển con người luôn là trọng tâm trong các hoạt động của chúng tôi, với một mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi luôn mong muốn thúc đẩy các giá trị - cho khách hàng, cho nhân viên và cho công ty, mọi hành động như một cam kết rõ ràng của chúng tôi đối với trách nhiệm xã hội, trở thành doanh nghiệp hoạt động vì cộng đồng. Chúng tôi luôn nghiêm túc thực hiện trong mọi lĩnh vực hoạt động của công ty. Mặt khác, sự tồn tại bền vững của công ty chúng tôi phụ thuộc vào những sản phẩm thành công và mối quan hệ đối tác trung thực, đáng tin cậy với khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp. Mặt khác, chúng tôi nỗ lực tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn, giảm thiểu tác động sinh thái trong tất cả các hoạt động kinh doanh và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Dựa trên khẩu hiệu thương hiệu, chúng tôi đã chắt lọc khẩu hiệu "Tạo ra sự khác biệt" cho chiến lược truyền thông về tính bền vững của mình. Chúng tôi muốn tạo ra sự khác biệt – và trở thành tiêu chuẩn của ngành. Để đạt được điều đó, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng:

  • Từ năm 2021, tất cả các nhà máy Kärcher trên toàn thế giới đều sử dụng năng lượng xanh cho sản xuất.
  • Đến năm 2025, chúng tôi sẽ giảm 21% tổng lượng khí CO₂ thải ra, và tiếp tục giảm thêm 21% đến năm 2030.
  • Trong sản phẩm và bao bì sản phẩm, chúng tôi ngày càng chú trọng giảm thiểu nhựa và sử dụng nguyên liệu bền vững.
  • Chúng tôi nỗ lực để biến tính bền vững thành một phần không thể tách rời của toàn bộ chuỗi cung ứng.

Các tiêu chí hành động trong chiến lược bền vững của chúng tôi

Bảo trợ văn hóa

"Với chiến lược phát triển bền vững đến năm 2025, Kärcher đã tự đặt ra mục tiêu tập trung cam kết xã hội của mình vào chủ đề duy trì giá trị. Một lĩnh vực đã thành công trong nhiều năm là tài trợ văn hóa. Điều này liên quan đến việc bảo tồn các di tích lịch sử và các tòa nhà miễn phí.

Kể từ năm 1980, chúng tôi đã làm sạch hơn 150 di tích trên khắp thế giới như một phần trong công việc trùng tu. Ví dụ như hàng cột trên Quảng trường Thánh Peter ở Rome, tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro, Colossi of Memnon hơn 3300 năm tuổi ở Luxor, Thượng Ai Cập, và tác phẩm điêu khắc các tổng thống trên Núi Rushmore , danh sách này còn có nhà thờ lớn Aachen và Nhà thờ tưởng niệm Kaiser Wilhelm ở Berlin.

Việc loại bỏ sinh trưởng hữu cơ và lớp vỏ đen giúp đảm bảo rằng các di tích sẽ tiếp tục tồn tại trong nhiều thế hệ sau, cũng như cho phép các nhà phục chế xác định và khắc phục thiệt hại dễ dàng hơn. Các dự án có thời gian thực hiện khoảng hai năm và luôn được lên kế hoạch thực hiện với sự cộng tác chặt chẽ của chủ sở hữu, các nhà bảo tồn di tích, các nhà trùng tu và các nhà lịch sử nghệ thuật. "

Sự kiện và số liệu

 

Ở đâu có mục tiêu, phải đo lường được thành công. Điều đó cũng áp dụng cho tính bền vững, vì một công ty chỉ đưa ra lời hứa là không đủ. Chúng ta phải theo dõi các mục tiêu đặt ra trong chiến lược và liên tục theo dõi hoạt động bền vững của mình.

Kể từ năm 2014, chúng tôi đã ghi nhận việc thực hiện các mục tiêu bền vững của mình một cách nhất quán, thống nhất và hoàn toàn bằng kỹ thuật số tại tất cả các địa điểm sản xuất và hậu cần trên toàn thế giới. Ví dụ, đây là cách chúng tôi đánh giá lượng khí thải CO₂, tiêu thụ nước và năng lượng cũng như phân tích sự phát triển trong lĩnh vực vật liệu đóng gói.

Chúng tôi cũng giám sát các yêu cầu của pháp luật và tiêu chuẩn môi trường, chẳng hạn như tiêu chuẩn ISO 14001, theo cách thức kỹ thuật số được tiêu chuẩn hóa và hoàn toàn. Nhìn chung, chúng tôi tuân thủ hơn 10.000 quy định và nghĩa vụ.

Khi báo cáo về các số liệu quan trọng của mình, chúng tôi tuân theo các nguyên tắc của Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI).

Giải thưởng

Bền vững. Ngay từ đầu.

 

Đảm nhận trách nhiệm - đó là một phần thiết yếu của văn hóa doanh nghiệp tại Kärcher ngay từ đầu. Alfred Kärcher và vợ ông đã được hướng dẫn bởi cái nhìn sâu sắc rằng thành công kinh tế bền vững chỉ có thể có được bằng cách xem xét các vấn đề xã hội.

Năm 1939, khi công ty mới thành lập chuyển đến Winnenden, Alfred Kärcher đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải của riêng mình trong khuôn viên công ty. Năm 1940, ông thành lập quỹ Alfred Kärcher dành cho những nhân viên có nhu cầu, chuyên sản xuất đồ chơi để tặng quà Giáng sinh cho trẻ em của nhân viên từ năm 1943 đến năm 1948.

Tiếp theo là nhiều cột mốc quan trọng khác. Chúng bao gồm dự án làm sạch quy mô lớn đầu tiên của tượng Chúa Kitô ở Rio de Janeiro, vận hành hệ thống quang điện của riêng công ty trong khuôn viên công ty, xuất bản Bộ quy tắc ứng xử của Kärcher, các dự án nghiên cứu về sản xuất tiết kiệm năng lượng, giới thiệu hệ thống quản lý năng lượng toàn cầu và các bộ phận sản phẩm đầu tiên làm bằng nhựa tái chế trong quá trình sản xuất hàng loạt.

Alfred Kärcher và vợ Irene Kärcher

Sáng kiến ​​và hợp tác

Liên hệ

Mọi thông tin liên quan đến Phát triển bền vững xin vui lòng liên hệ Phòng Marketing – Kärcher Vietnam
Email: info-vn@karcher.com