Bền vững thể hiện qua những con số

Tại Kärcher, chúng ta thấy bức tranh toàn cảnh hơn. Chúng tôi dựa trên các mục tiêu chiến lược trong vài năm cho toàn bộ tập đoàn để thực hiện tầm nhìn bền vững của chúng tôi. Chúng tôi luôn theo dõi và đo lường việc đạt được các mục tiêu này.

Phát triển bền vững tại Karcher

Báo cáo dựa theo nguyên tắc GRI

 

Trách nhiệm là một phần thiết yếu của văn hóa doanh nghiệp tại Kärcher ngay từ đầu - với việc phát triển công ty bền vững tập trung vào con người và môi trường. Thành công kinh tế của chúng tôi dựa trên các chiến lược dài hạn. Đây cũng là trường hợp nói đến tính bền vững.

Chúng tôi xem xét việc đạt được các mục tiêu của mình, với dữ liệu liên quan đến toàn bộ Tập đoàn Kärcher với các địa điểm sản xuất và hậu cần toàn cầu. Không được xem xét trong dữ liệu là các công ty bán hàng (ngoại trừ nhân viên). Việc báo cáo tuân theo các nguyên tắc của Sáng kiến ​​Báo cáo Toàn cầu (GRI).

Tải về


Có thể bạn quan tâm: