Mọi ý kiến ​​đều có giá trị - nhân viên hoàn thiện các mục tiêu bền vững

Nếu một vấn đề ảnh hưởng đến tất cả mọi người, mọi người cũng có thể cân nhắc. Tại "Bữa sáng bền vững 2020+", các nhân viên ở Brazil, Trung Quốc và Đức đã đóng góp đáng kể vào việc xác định chiến lược đến năm 2025.

Nhân viên Karcher hoàn thiện mục tiêu bền vững

Hội thảo ở Brazil, Trung Quốc và Đức

 

Tính bền vững là một trong những vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta. Đối với nhiều nhân viên của chúng tôi, vấn đề không chỉ đóng vai trò là một phần trong công việc của họ mà còn là trọng tâm riêng tư - có thể là trong các cuộc trò chuyện với bạn bè và gia đình hoặc đặt câu hỏi về các mẫu hành vi của chính họ. Kärcher muốn cho những nhân viên quan tâm này có tiếng nói trong việc phát triển các mục tiêu bền vững mới và cơ hội để những ý tưởng và giá trị của họ trực tiếp đưa vào định nghĩa các lĩnh vực hoạt động trong tương lai của công ty.

Trong giai đoạn hình thành các mục tiêu bền vững mới, các hội thảo đã diễn ra vào năm 2019 tại ba địa điểm sản xuất chính của Kärcher - Vinhedo ở Brazil, Changshu ở Trung Quốc và Winnenden ở Đức. Tổng cộng 130 nhân viên đã tham gia chuỗi sự kiện "Bữa sáng bền vững 2020+". Đức khởi đầu với 75 người tham gia.

Nhân viên từ tất cả các lĩnh vực chuyên môn có thể đăng ký tham gia các hội thảo ở ba quốc gia. Tổng cộng, hơn 400 ý tưởng đã được thu thập. Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong tất cả các chi nhánh là sử dụng vật liệu bền vững cho sản phẩm và sản xuất.

Karcher tập trung vào tính bền vững

Tập trung vào sản xuất thân thiện với khí hậu, sản phẩm bền vững và các vấn đề xã hội

 

Từ quan điểm tổng thể, điều này bao gồm cho người lao động không chỉ thành phần của vật liệu được tích hợp vào máy móc, mà còn về độ bền của nó trong thành phẩm và nói chung là sử dụng tiết kiệm nguyên liệu thô trong máy móc và bao bì. Những quy định này có thể được tìm thấy trong chiến lược phát triển bền vững được xác định cho năm 2025, bao gồm các mục tiêu tối ưu hóa bao bì và tăng lượng nhựa tái chế trong các sản phẩm của chúng tôi.

Mong muốn về một chuỗi cung ứng bền vững được tính đến trong sáng kiến ​​"Anh hùng xã hội". Mục tiêu định hướng các cam kết xã hội trong tương lai trên toàn thế giới về vấn đề bảo tồn giá trị cũng là một phần của sáng kiến ​​- bất kể là hợp tác quy mô lớn với các tổ chức quốc tế như Quỹ Thiên nhiên Toàn cầu hay sự tài trợ của các hiệp hội cá nhân. Trên hết, các nhân viên đã nhấn mạnh trong hội thảo mong muốn ủng hộ các sáng kiến ​​giáo dục và địa phương.

Các mục tiêu bền vững đến 2025 

Ngoài kết quả của các cuộc hội thảo dành cho nhân viên, kết quả của một cuộc khảo sát khách hàng đại diện ở Mỹ, Đức, Pháp, Brazil và Nhật Bản đã đưa vào định nghĩa của chiến lược bền vững mới. Cũng như định hướng quan trọng cho chiến lược mới là các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs). Các mục tiêu bền vững của Kärcher được kết hợp thành ba sáng kiến: "Không phát thải", "Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế" và "Anh hùng Xã hội".

Hội thảo của Karcher tại Brazil

Vinhedo, Brazil

Hội thảo của Karcher tại Trung Quốc

Changshu, Trung Quốc

Hội thảo của Karcher tại Đức

Winnenden, Đức

Bạn có thể quan tâm: