Bền vững. Ngay từ đầu.

Đảm nhận trách nhiệm - đó là một phần thiết yếu của văn hóa doanh nghiệp tại Kärcher ngay từ đầu. Alfred Kärcher và vợ ông đã được hướng dẫn bởi cái nhìn sâu sắc rằng thành công kinh tế bền vững chỉ có thể thực hiện được bằng cách xem xét các vấn đề xã hội.

Alfred Kärcher và vợ Irene Kärcher

Bền vững trong lịch sử phát triển của công ty

Suy nghĩ và hành động với tâm trí bền vững có một truyền thống lâu đời tại Kärcher. Đối với bản thân Alfred Kärcher, hạnh phúc của nhân viên và bảo vệ môi trường là những vấn đề gần gũi với trái tim ông. Năm 1939, khi công ty mới thành lập chuyển đến Winnenden, Alfred Kärcher đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải của riêng mình trong khuôn viên công ty. Năm 1940, ông thành lập quỹ Alfred Kärcher dành cho nhân viên có nhu cầu, chuyên sản xuất đồ chơi để tặng quà Giáng sinh cho trẻ em của nhân viên từ năm 1943 đến năm 1948. Tiếp theo là nhiều cột mốc quan trọng khác.

Ngay cả ngày nay, khái niệm bền vững vẫn còn ăn sâu vào công ty. Chúng tôi đã đặt cho mình một mục tiêu rõ ràng cho việc quản lý tính bền vững của mình. Chúng tôi muốn trở thành chuẩn mực trong thị trường làm sạch về tính bền vững với nhận thức và sự hài lòng của khách hàng cao nhất. Để thực hiện tầm nhìn này, Tập đoàn Kärcher dựa vào các mục tiêu chiến lược bền vững trong vài năm. Ý nghĩ đằng sau điều này là tính bền vững phải lan tỏa khắp một công ty để đạt được hiệu quả.

 

Ba lĩnh vực chủ đề chiến lược được thiết lập

 

 

Dựa trên kết quả của cuộc khảo sát các bên liên quan, vào năm 2014, chương trình phát triển bền vững "Sustainability Excellence" đã được phê duyệt. Nó bao gồm 14 mục tiêu tổng quát cho toàn Nhóm, được chia thành sáu lĩnh vực hành động và hướng tới các nguyên tắc của "Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc", mà chúng tôi đã ký năm 2011. Trở lại đầu năm 2016, chúng tôi đã cam kết với "Paris Cam kết hành động "và do đó là bảo vệ khí hậu toàn cầu với mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu xuống dưới 2°C.

Với chiến lược bền vững đầu tiên, Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) một lần nữa trở nên quan trọng và được phát triển một cách có hệ thống. Vì vậy, các quan chức môi trường đã được bổ nhiệm, ví dụ, tại tất cả các điểm sản xuất và hậu cần, những người này cũng là đầu mối liên hệ để quản lý bền vững tại địa điểm của họ. Các biện pháp được phối hợp cho toàn bộ Tập đoàn Kärcher trong một ban chỉ đạo CSR. Phần quan trọng nhất trong số này là ba lĩnh vực chủ đề chiến lược là "Tự nhiên, văn hóa, xã hội", "Sản phẩm và chuỗi cung ứng" và "Nhân viên".

Nhìn về tương lai

Với các mục tiêu bền vững đến năm 2025, chúng tôi đã tổng hợp ba sáng kiến ​​để cải thiện hơn nữa hoạt động bền vững. Chúng dựa trên các mục tiêu của Liên hợp quốc về phát triển bền vững và theo đuổi chương trình phát triển bền vững "Chất lượng bền vững". Ba sáng kiến ​​"Không phát thải", "Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế" và "Anh hùng Xã hội" là chiếc ô cho các dự án và mục tiêu khác nhau.

Lịch sử công ty và các vấn đề bền vững hiện tại