Đề án thí điểm với các Ủy ban của Đức cho UNESCO

Mùa thu năm 2013: Ủy ban Đức cho UNESCO và các chuyên gia vệ sinh Kärcher hợp tác trong một dự án quy mô toàn quốc để giúp bảo tồn các di tích văn hóa ở Đức. Các khu vực được UNESCO công nhận là di sản thế giới của Đức sẽ được vệ sinh miễn phí và phù hợp với các hướng dẫn bảo tồn. Sự hợp tác với Kärcher là một phần của chương trình hợp tác công-tư của Uỷ ban Đức tại UNESCO. Trong hai năm, các đối tác sẽ kết hợp chuyên môn của họ để bảo tồn các di tích văn hóa.

Tài trợ Aachen

Cạnh tranh toàn quốc

Mùa xuân năm 2014: cho đến tháng Hai, 38 di sản thế giới của Đức đều có thể đăng ký xin đưa vào chương trình thí điểm tập trung vào tính bền vững. Ban giám khảo không chỉ bao gồm các đại diện của Ủy ban Đức cho UNESCO và từ Kärcher mà còn có các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn di sản, văn hóa và khoa học, sẽ nhận tổng cộng 14 hồ sơ của 9 Di sản Thế giới. Vào tháng tư, ban giám khảo chuyên môn chọn ra ba di tích văn hóa: Nhà nguyện St Charles và St Hubert của Nhà thờ Aachen, Toà thị chính Quedlingen và Đài phun nước Franconia tại Trang viên Würzburg.

Tài trợ Franconia Fountain

Đài phun nước Franconia tại Trang viên Würzburg.

Tài trợ UNESCO

Nhà nguyện St Charles và St Hubert của Nhà thờ Aachen

Tài trợ Quedlinburg

Toà thị chính Quedlinburg

Từ nay đến hè, Kärcher sẽ kiểm tra các địa điểm được đề cử để xác định mức độ hư hại và quyết định phương pháp vệ sinh phù hợp. Vào cuối thu, ban giám khảo chuyên môn sẽ tham khảo ý kiến ​​của các cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ di tích và hợp tác chặt chẽ với các nhà phục chế, sau đó chọn ra những nơi sẽ được Kärcher tu sửa vào năm 2015.

Thành viên ban giám khảo chuyên môn

Ngoài một đại diện từ Kärcher và một từ Ủy ban Đức cho UNESCO, ban giám khảo chuyên gia bao gồm:

  • Giáo sư Berthold Burkhardt, thành viên của hội đồng quản trị và phát ngôn viên của Nhóm Giám sát Di sản Thế giới của ICOMOS Đức
  • Giáo sư Gabriele Grassegger-Schön, trưởng phòng thí nghiệm hóa học xây dựng tại Đại học Khoa học Ứng dụng Stuttgart
  • Tiến sĩ Birgitta Ringbeck, đại diện của các quốc gia liên bang Đức trong Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO, hiện thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang
  • Georg Schmid, phó phát ngôn viên của nhóm Baden-Württemberg thuộc hiệp hội các nhà phục chế
  • Cựu trưởng bộ phận, Tiến sĩ Werner von Trützschler, đại diện của các nhóm công tác đặc biệt về di sản của các quốc gia liên bang Đức tại Hội nghị Thường vụ Giáo dục và Văn hóa
  • Giáo sư Gerd Weiß, chủ tịch của Hiệp hội các nhà quản lý Di tích Nhà nước Liên bang
  • Otto Wölbert, nhà phục chế, Văn phòng Bang Bảo tồn Di tích lịch sử, Baden-Württemberg

Vệ sinh thử nghiệm

Mùa hè 2014: việc vệ sinh thử nghiệm được tiến hành tại ba cơ sở đã chọn

Dự án giáo dục

Ủy ban Đức cho UNESCO đang đồng hành cùng dự án với các phương pháp đào tạo cho giới trẻ với sự giúp đỡ từ Đại học Khoa học Ứng dụng Stuttgart với kiến thức khoa học cho sáng kiến.


Quyết định

Tháng 12 năm 2014: Ban giám khảo chuyên môn lựa chọn Nhà nguyện St Charles và St Hubert của Nhà thờ Aachen để tổng vệ sinh. Nhà nguyện 540 tuổi này đã trở thành người chiến thắng trong các di sản thế giới khác ở Đức. Kärcher sẽ thực hiện và chi trả cho toàn bộ quá trình tu sửa vào mùa xuân năm 2015. Điều tra mở rộng cho thấy nhà nguyện này chính là địa điểm phù hợp nhất cho dự án tu sửa của Karcher. "Chúng tôi rất vui khi được làm việc tại một tòa nhà có tầm quan trọng về văn hóa và lịch sử như vậy," Hartmut Jenner, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Alfred Kärcher GmbH & Co KG nói.

Tài trợ Aachen Cathedral