Tự động hóa

Các giải pháp vượt bậc dành cho các đại lý kinh doanh ô tô, nhà xưởng và các trạm dịch vụ. Kärcher mang đến khái niệm làm sạch được điều chỉnh theo yêu cầu riêng của các nhà kinh doanh ô tô, nhà xưởng và các trạm dịch vụ. Khám phá một loạt các dịch vụ theo yêu cầu khách hàng và các thiết bị làm sạch trên phạm vi rộng của Kärcher.

Máy tự động

Đại lý kinh doanh ô tô

Các giải pháp làm sạch đảm bảo độ sạch trong các đại lý kinh doanh ô tô, nhà xưởng ô tô vì thế mang đến cơ sở làm việc an toàn.

Trạm dịch vụ

Các giải pháp làm sạch vượt trội và dịch vụ theo yêu cầu khách hàng dành cho trạm dịch vụ hiện đại - Kärcher biến điều này thành hiện thực.