Kiến thức chuyên môn

Các nhóm mục tiêu khác nhau trong môi trường thương mại có các yêu cầu vệ sinh khác nhau: Loại sàn nào cần cách tiếp cận vệ sinh, tân trang hoặc bảo trì? Ý nghĩa của việc vệ sinh sạch sẽ là gì? Làm sạch đóng góp vào độ tin cậy của quá trình ở điểm nào? Việc dọn dẹp có thể ảnh hưởng gì đến lợi nhuận của doanh nghiệp? Và loại chất bẩn nào có thể được loại bỏ bằng chất tẩy rửa nào?

Chuyên môn của Kärcher cung cấp các câu trả lời, mẹo và hướng dẫn hữu ích cho các câu hỏi khác nhau về việc vệ sinh cũng như các máy vệ sinh, chất tẩy rửa và phụ kiện phù hợp để vệ sinh và bảo trì.

Kärcher industry solutions for the construction and handicraft industries

Xây dựng và thủ công mỹ nghệ

Kärcher industry solutions for building service providers

Các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng

 

Kärcher industry solutions for the healthcare industry

Chăm sóc sức khỏe

Kärcher industry solutions for the hotel and gastronomy industries

Khách sạn và ẩm thực

 

Kärcher industry solutions for the industrial sector

Công nghiệp

 

Kärcher industry solutions for the municipal and public service industries

Chính quyền đô thị và dịch vụ công cộng

Kärcher agriculture

Nông nghiệp

Kärcher industry solutions for retail

Bán lẻ

 

Kärcher industry solutions for transport and logistics

Giao thông vận tải và hậu cần