ABS: Chuẩn bị bằng điều khiển từ xa, hai chất làm sạch, ứng dụng áp suất cao

Bộ "Chuẩn bị bằng điều khiển từ xa" cho hai chất làm sạch cho ứng dụng áp suất cao.

Bộ sản phẩm cho phép điều khiển việc phun chất làm sạch bằng điều khiển từ xa trực tiếp tại điểm cung cấp. Lợi thế so với biến thể áp suất thấp nằm ở chỗ không cần thay đầu phun để bôi chất làm sạch. "Chuẩn bị bằng điều khiển từ xa" được khuyến nghị đặc biệt cho các điểm cung cấp có người dùng thường xuyên thay đổi, vì không cần thay đổi đầu phun, cho hoạt động bằng đồng xu điều khiển từ xa và cho các công việc làm sạch đòi hỏi áp lực cao. Ví dụ, loại có hai chất làm sạch phù hợp cho các công việc làm sạch phức tạp hơn, các điểm cung cấp xa hoặc để làm sạch ô tô.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,9