Loading
Kärcher
Kärcher
Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 400 mm 47620030 https://www.kaercher.com/vn/phu-kien/ban-chai-con-lan-trung-binh-do-400-mm-47620030.html

Bàn chải con lăn, trung bình, Đỏ, 400 mm

Mã sản phẩm: 4.762-003.0
Tìm kiếm nhà bán lẻ:
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có