Bộ điều hợp phần mở rộng

Bộ chuyển đổi để gắn chổi tròn.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng (Kg) 0,016
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,022
Kích thước (D x R x C) 139 x 15 x 15
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có