Bộ điều hợp phần mở rộng

Bộ chuyển đổi để gắn chổi tròn.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,019
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có