Bộ làm lệch hướng cuộn có thể xếp chồng lên nhau

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng trên mỗi đơn vị 1
Số lượng 6
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,266