Bộ phụ kiện hút phun

Đơn giản hóa việc làm sạch các khu vực máy móc không thể tiếp cận.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng (Kg) 5,3
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 8,3
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có