Bộ phụ kiện tiêu chuẩn chất lỏng/swarf DN 50

Đối với hút bụi lỏng và swarf: bộ phụ kiện toàn diện, DN 50.

Bộ phụ kiện dùng cho hút bụi dạng lỏng và chất lỏng bao gồm: ống ME-PU, 3 m (9.989-623.0), tay cầm (9.977-678.0), ống hút (9.977-531.0), đầu hút sàn (9.989-664.0), đầu hút bề mặt (9.988-119.0) ) và đầu hút tiêu chuẩn (9.989-673.0). DN 50.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có