Đầu hút khe

Đầu hút khe hở cho máy chiết phun.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,089
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có