Đầu hút khe linh hoạt silicone 65 mm DN50

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50