Đầu phun chất lỏng 900 mm DN50

Đầu phun phụ, DN 50, chiều dài tổng thể: 1000 mm.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có