Giá đựng bộ lau Homebase

Giá đỡ phù hợp với máy để cất giữ cây lau nhà thuận tiện.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,366
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có