Giá đựng bộ lau Homebase

Giá đỡ cây lau cho phép bạn mang theo cây lau nhà trên máy. Dễ dàng gắn vào, sử dụng thuận tiện.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Số lượng 1
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,27
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có