Giảm DN50 xuống DN40

Hộp giảm tốc từ DN 50 đến DN 40. Chất liệu: Thép. Dẫn điện.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50