Giấy nhám, hạt 100

Giấy nhám mịn (tạo hạt: 100) có đường kính 440 mm. Dùng để chà nhám lần cuối cho gỗ trần hoặc chà nhám tạm thời trước khi trám bít lần cuối.

Giấy nhám mịn (tạo hạt: 100) có đường kính 440 mm. Dùng để chà nhám lần cuối cho gỗ trần hoặc chà nhám tạm thời trước khi trám bít lần cuối.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Đường kính (m) 410
Số lượng 10
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,45
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có