Lược đầu vào, màu xám

Các công ty KONE, O&K.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Màu sắc Xám
Số lượng 2
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có