Lưỡi hút, 1010 mm

Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau. Dài 1010 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên có rãnh.

Bộ lưỡi gạt bao gồm lưỡi gạt trước và sau. Dài 1010 mm. Lưỡi gạt cao su tự nhiên có rãnh.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Chiều dài (m) 1010
Số lượng 2
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,319