Mở rộng DN50 đến DN70

Bộ giảm tốc từ côn ngoài DN 50 đến côn trong DN 70. Chất liệu: Thép. Dẫn điện.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn 50