Nắp bộ tách trước vật liệu rắn ø 517 mm DN70

Nắp bộ tách sơ bộ DN 70. Thích hợp cho thùng chứa có đường kính 517 mm.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 70
Đường kính (m) 517
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có