Ống EVA NW40 3 m

Ống dẫn điện với NW 40. Thích hợp với nhiệt độ lên đến 65 ° C. Chiều dài: 3 m.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 40