Ống mở rộng

Ống nối dài, cá nhân.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,658
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có