PE lông cừu mịn 20 l

Bộ lọc lông cừu mịn làm từ PE với đường kính 360 mm.

Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có