Phụ kiện bộ chuyển đổi DN 61 đến DN 50

Bộ chuyển đổi bằng thép để kết nối DN 61 đến DN 50. Dẫn điện.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn DN 8,400 bar 50