Tấm lọc có lớp microbes, 1 lớp

Thảm lọc 1 lớp với các lớp microbes để lọc các hạt bụi bẩn lên đến 50 µm,

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,095
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có