Van ngắt, thép mạ kẽm

Van ngắt, thép mạ kẽm. Kết nối giữa hệ thống đường ống cao áp và ống cao áp. Đầu nối: 1x M22 x 1.5 và 1x M24 x 1.5. Với tấm gắn tường và vật liệu cố định.

Van ngắt, thép mạ kẽm. Kết nối giữa hệ thống đường ống cao áp và ống cao áp. Đầu nối: 1x M22 x 1.5 và 1x M24 x 1.5. Với tấm gắn tường và vật liệu cố định.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,982
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có