Quản lý nhà cung cấp

Đối với Karcher trên toàn thế giới, vai trò của nhà cung cấp được xem là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào sự thành công. Vì thế, chúng tôi luôn ưu tiên đặt các nhà cung cấp vào chuối giá trị chung của công ty để có thể cùng nhau đạt được những thành quả tối ưu nhất cho cả 2 bên.

Lieferantenmanagement

Dưới đây là các quy tắc ứng xử Kärcher soạn thảo dành riêng cho nhà cung cấp:

 • Chúng tôi nỗ lực hết mình cho sự hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp.
 • Chúng tôi đánh giá cao sự đúng hẹn, tự tin, đáng tin cậy, chất lượng và sự ổn định.
 • Thông tin liên lạc rõ ràng và cởi mở một cách khách quan và định hướng mục tiêu là cơ sở cho bất kỳ hợp tác.
 • Chúng tôi mong đợi sự linh hoạt từ các nhà cung cấp (về thời hạn, số lượng đặt hàng và những thay đổi và rủi ro) để phản ứng kịp thời với những biến động của thị trường và đó cũng là điều mà các nhà cung cấp có thể trông đợi từ chúng tôi.
 • Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp của chúng tôi và đầu tư vào các đối tác có tiềm năng.
 • Chúng tôi đạt được hiệu quả tiết kiệm chi phí lâu dài có lợi cho tất cả các bên trong chuỗi cung ứng.

Để hợp tác một cách hiệu quả hơn với các nhà cung cấp, Kärcher đã triển khai một hệ thống quản lý nhà cung cấp gọi là SLC từ SAP công ty. Với hệ thống này, chúng tôi có thể quản lý toàn diện các nhà cung cấp chiến lược, bao gồm toàn bộ vòng đời của một nhà cung cấp trong công ty.

Quy trình cụ thể bao gồm các bước sau:

 • Đăng ký & tham gia quy trình giới thiệu
 • Quản lý dữ liệu nhà cung cấp
 • Trình độ chuyên môn
 • Phát triển nhà cung cấp
 • Cấp bằng quản lý
 • Đánh giá nhà cung cấp

Nền tảng này cho phép truyền thông nhanh chóng và dễ dàng cho cả nhà cung cấp tiềm năng và hiện tại của Kärcher


Đăng nhập vào hệ thống nhà cung cấp

Cổng thông tin cung cấp một nền tảng chung cho việc giao tiếp giữa nhà cung cấp và Kärcher. Nếu đã là thành viên, xin vui lòng nhấp vào liên kết sau đây để đăng nhập:


Đăng ký làm nhà cung cấp

Dành cho tất cả các công ty có quan tâm đến việc trở thành một nhà cung cấp cho Kärcher (cho cả sản phẩm và / hoặc dịch vụ). Thông qua việc đăng ký trên, các công ty trên toàn thế giới có thể áp dụng như một nhà cung cấp tiềm năng cho Kärcher.
Để truy cập vào các trang tự đăng ký Kärcher, xin vui lòng nhấp vào liên kết sau đây:Nhấp vào đường dẫn sau để download các tài liệu dành cho nhà cung cấp: