Tìm khớp nối phù hợp EASY!Lock

Một sự kết nối hoàn hảo. Nhằm bảo vệ các bề mặt khác nhau, từ máy phun rửa áp lực cao đến đầu phun, cũng như tính nhất quán trước sau, chúng tôi có sẵn 8 khớp nối khác nhau. Điều này đảm bảo rằng tất cả máy móc và thiết bị có thể tiếp tục được sử dụng cùng với các thiết bị có mối nối EASY!Lock. Trong phần tìm kiếm khớp nối có rất nhiều khớp nối được liệt kê ra cùng với các ứng dụng tương ứng. Vì dụ, bất kì máy phun rửa áp lực cao nào dùng mối nối M 22 × 1.5 có thể được biến đổi nhanh chóng thành hệ thống EASY!Lock khi dùng khớp nối 2.

Làm thế nào để có thể tìm khớp nối phù hợp một cách nhanh chóng

Trước tiên cần lựa chọn nhóm sản phẩm ở phía trên bên trái. Tiếp theo, kiểm tra xem bạn đang sử dụng mối nối loại cũ hay loại đã cải tiến. Nhấp vào nút thông tin để biết cách phân biệt 2 loại mối nối trên. Sau đó, ở phía trên cùng bên phải, lựa chọn nhóm sản phẩm cho phụ kiện mà bạn đang muốn kết nối và chọn loại phù kiện tương ứng. Cuối cùng, khớp nối phù hợp với thiết bị của bạn sẽ hiện ra.

Vui lòng chọn sản phẩm 1

Vui lòng chọn nhóm sản phẩm

Vui lòng chọn sản phẩm 2

Vui lòng chọn sản phẩm 1 trước

 

Khớp nối của bạn