Chính sách quyền riêng tư

Áp dụng cho Cửa hàng trực tuyến Online Shop của Karcher Vietnam

Karcher Việt Nam cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn

Chính sách riêng tư này (cùng với các điều khoản sử dụng và những tài liệu khác được đề cập đến) đưa ra các cơ sở để chúng tôi tiến hành xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được từ bạn hoặc bạn tự cung cấp cho chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ những điều khoản sau để hiểu rõ quan điểm và việc thực hiện của chúng tôi đối với các dữ liệu cá nhân của bạn.

Người đại diện chỉ định chung tôi thực hiện các hoạt động này là Ông Trần Trọng Hải

THÔNG TIN MÀ CHUNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP TỪ BẠN

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý các dữ liệu sau từ bạn:

Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào các mẫu đơn trên www.karcher.com.vn trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi, đăng ký dịch vụ của chúng tôi, đăng tài liệu hoặc yêu cầu các dịch vụ khác. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khi bạn tham gia một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi do Karcher Vietnam tài trợ và khi bạn báo cáo sự cố với trang của chúng tôi.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu giữ hồ sơ về việc liên hệ đó.

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn hoàn thành khảo sát mà chúng tôi sử dụng cho mục đích nghiên cứu, mặc dù bạn không phải trả lời chúng.

Chi tiết các giao dịch bạn thực hiện thông qua trang web của chúng tôi và việc thực hiện các đơn đặt hàng của bạn.

Chúng tôi có thể gửi qua địa chỉ e-mail hoặc SMS của bạn những thông tin về các chương trình khuyến mại, những ưu đãi đặc biệt chúng tôi dành cho bạn hoặc bất kỳ thông tin nào chúng tôi nghĩ bạn quan tâm.

Thông tin chi tiết về lượt truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở, dữ liệu giao thông, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu truyền thông khác, cho dù đây là yêu cầu cho mục đích thanh toán của chúng tôi hay cách khác và các nguồn lực mà bạn truy cập.

ĐỊA CHỈ IP VÀ COOKIES

Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ máy tính của bạn, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của bạn, để quản trị hệ thống và báo cáo tổng hợp thông tin cho các nhà quảng cáo và đối tác kinh doanh của chúng tôi. Đây là dữ liệu thống kê về hành động duyệt web của người dùng và các mẫu của chúng tôi và không xác định bất kỳ cá nhân nào.

Vì cùng một lý do, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc sử dụng Internet nói chung của bạn bằng cách sử dụng một tệp cookie được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính. Cookie chứa thông tin được chuyển tới ổ cứng máy tính của bạn. Nó giúp chúng tôi cải tiến trang web của chúng tôi và cung cấp một dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn. Chúng cho phép chúng tôi:

- Để ước tính kích thước đối tượng của chúng tôi và cách sử dụng.

- Để lưu trữ thông tin về sở thích của bạn, và do đó cho phép chúng tôi tuỳ chỉnh trang web của chúng tôi theo sở thích cá nhân của bạn.

- Để tăng tốc độ tìm kiếm của bạn.

- Để nhận ra bạn khi bạn trở lại trang của chúng tôi.

Bạn có thể từ chối chấp nhận cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của bạn cho phép bạn từ chối cài đặt cookie. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cài đặt này, bạn có thể không thể truy cập các phần nhất định của trang web của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt để từ chối cookie, hệ thống của chúng tôi sẽ phát hành cookie khi bạn đăng nhập vào trang của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng các nhà quảng cáo và đối tác kinh doanh của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie, qua đó chúng tôi không kiểm soát.

NƠI CHÚNG TÔI LƯU TRỮ CÁC DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi. Bất kỳ giao dịch thanh toán nào cũng sẽ được mã hóa. Chúng tôi sẽ cung cấp một mật khẩu để bạn có thể truy cập vào các phần nhận định trong các trang của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật đối với mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

Đôi khi vì một lý do nào đó, việc truyền tải thông tin qua Internet không hoàn toàn là an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền đến trang của chúng tôi; bất cứ sự truyền tải nào cũng có thể có rủi ro của riêng bạn. Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thủ tục và các tính năng bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn truy cập trái phép.

 TỔ CHỨC CÁCH SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp theo những cách sau:

- Để đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày một cách hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn.

- Để cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi hoặc chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm, nơi bạn đã đồng ý để được liên lạc cho các mục đích đó.

- Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi.

- Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của dịch vụ của chúng tôi, khi bạn chọn nó

- Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của bạn hoặc cho phép các bên thứ ba được sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn thông tin về hàng hoá và dịch vụ mà bạn quan tâm và chúng tôi hoặc họ có thể liên lạc với bạn qua bưu điện hoặc điện thoại.

Nếu bạn là khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn bằng các phương tiện điện tử (e-mail, di động hoặc SMS) với thông tin về hàng hoá và dịch vụ tương tự với những sản phẩm mà bạn đã mua trước đây.

Nếu bạn là khách hàng mới và chúng tôi cho phép các bên thứ ba được sử dụng dữ liệu của bạn, chúng tôi (hoặc họ) sẽ liên lạc với bạn bằng phương tiện điện tử nếu bạn đồng ý.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn theo cách này hoặc để chuyển thông tin của bạn cho các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị, hãy đánh dấu vào ô có liên quan nằm trên biểu mẫu mà chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin về cá nhân có thể nhận dạng cho nhà quảng cáo của chúng tôi, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho họ thông tin tổng hợp về người dùng của chúng tôi (ví dụ: chúng tôi có thể thông báo cho họ rằng 500 người đàn ông dưới 30 tuổi đã nhấp vào quảng cáo của họ vào bất kỳ ngày nào). Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin tổng hợp như vậy để giúp các nhà quảng cáo tiếp cận được loại đối tượng họ muốn nhắm mục tiêu (ví dụ như phụ nữ trong SW1). Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ bạn để cho phép chúng tôi tuân thủ nguyện vọng của nhà quảng cáo bằng cách hiển thị quảng cáo của họ cho đối tượng mục tiêu đó. 

 CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

- Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc mua doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó.

- Nếu Karcher Vietnam hoặc tài sản chủ yếu được mua lại bởi bên thứ ba, trong trường hợp đó, dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao.

- Nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, hoặc để thi hành hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc các điều khoản và điều kiện cung cấp và các thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Karcher Vietnam, khách hàng của chúng tôi, hoặc những người khác. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích bảo vệ gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (trước khi thu thập dữ liệu của bạn) nếu chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích đó hoặc nếu chúng tôi dự định tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho những mục đích đó. Bạn có thể thực hiện quyền của bạn để ngăn chặn việc xử lý như vậy bằng cách kiểm tra một số hộp trên các mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện đúng lúc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại info@vn.karcher.com.

Trang web của chúng tôi có thể, đôi khi có chứa các liên kết đến và từ các trang web của các mạng đối tác, nhà quảng cáo và các chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số những trang web này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này

Chúng tôi hiểu rằng khi chúng tôi có được thông tin của bạn đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý toàn bộ chính sách này của chúng tôi.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Bất kỳ thay đổi nào chúng tôi thực hiện đối với chính sách riêng tư trong tương lại sẽ được đăng tại trên trang web này và được thông báo đến bạn qua email

LIÊN HỆ

Bất kỳ câu hỏi, bình luận và yêu cầu liên quan đến chính sách riêng từ này điều được chào đón và nên được gửi đến địa chỉ của Karcher Việt Nam hoặc info@vn.karcher.com