NGÀNH SẢN XUẤT XI MĂNG

Việc sản xuất xi măng là một quá trình phức tạp. Nó đòi hỏi một lượng lớn nguyên liệu thô và năng lượng được sử dụng và xử lý trong các nhà máy lớn tương ứng. Do đó, nhiệm vụ làm sạch cho khu vực làm việc rất quan trọng.

CEMENT WOMA

ỨNG DỤNG NƯỚC ÁP LỰC CAO TRONG NGÀNH SẢN XUẤT XI MĂNG

Với vòi phun rửa cao áp WOMA, nhiều loại vật liệu khác nhau có thể được loại bỏ dễ dàng khỏi lò luyện xoay, thiết bị làm nóng trước và bộ trao đổi nhiệt, cũng như băng tải, các thiết bị và máy móc khác: các quy trình làm sạch trong quá trình vận hành luôn có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, an toàn lao động và năng suất, và kết quả làm sạch phải được đảm bảo ở mức cao nhất.

LOẠI BỎ CẶN BÁM TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VỚI NƯỚC ÁP LỰC CAO

PHỤ KIỆN WOMA

Làm sạch các bộ phận chính và bề mặt

Nhiều loại bề mặt và chất liệu khác nhau đều có thể được làm sạch thường xuyên, giúp cho quy trình công việc được tiếp diễn và luôn đảm bảo về sự an toàn khi làm việc.

woma: Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt

Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt

Cặn bám cứng đầu thường hình thành trong thiết bị trao đổi nhiệt. Bề mặt sạch là cơ sở cho các quy trình sản xuất hiệu quả.