Hệ thống rửa xe hơi CWB 3 Klean!Star

Nếu vấn đề chi phí là tối quan trọng, thì giàn rửa xe 3 chổi CWB 3 Klean! Star của chúng tôi với các tùy chọn thiết bị toàn diện là một giải pháp hấp dẫn cho hầu hết mọi địa điểm.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Điện áp (V) 400
Tần số (Hz) 50
Số pha (Ph) 3
Hệ thống rửa xe hơi CWB 3 Klean!Star
Hệ thống rửa xe hơi CWB 3 Klean!Star
Hệ thống rửa xe hơi CWB 3 Klean!Star
Videos
Phụ kiện
Chất tẩy rửa